Anadoluda söz nişan düğün adetleri

Van Yöresi Söz Nişan Düğün Adetleri

Van Yöresi Söz Nişan Düğün Adetleri Van’da Düğün öncesi ve düğün sırasındaki başlık, görücü, söz kesme, şerbet içme, nikâh, kına gecesi, düğün, sağdıç, yenge, kadın, çeyiz, gelin alma, duvak gibi merhalelerin ayrı bir önemi sosyal yaşantıda belli bir geleneği, töresi vardır.Van’da aileler genelde kendi aralarında anlaştıktan sonra, adet yerini bulsun diye kız isteme yapılır. İki […]

Anadoluda söz nişan düğün adetleri

Evlilik Yüzüğü Geleneği

Evlilik Yüzüğü Geleneği   Türk düğün gelenekleri, aile kurumunun gelişimi sürecinde çeşitli aşamalardan geçtikten sonra, her aşamada meydana gelen adetleri de içine alarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kökleri çok eski çağlara uzanan evlilik ve düğün adetlerimiz, Türk toplum hayatından ve dini inançlarından izler taşımaktadır. Türk düğün geleneği bağlamında Anadolu, Rumeli ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri düğünleri […]

ANADOLU'DA SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ DÜĞÜN ADETLERİ

GELİN ALMA VEYA GELİN ÇIKARMA Bu bölgemizde düğünler genellikle köylerde güzün il merkezinde yazın yapılır. Düğünler Perşembe veya Cuma günü başlar Pazar günü biter. Bazen de gelin Perşembe günleri indirilir. Gelin evden çıkarılırken kırmızı bir kuşak beline bağlanır. Kuşağı kızın erkek kardeşi yoksa babası ya da dayısı bağlar. Buna kuşak bağlama denir. Gelin kız evinden baş yenge […]

ANADOLU'DA SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

KIRŞEHİR DÜĞÜN GELENEKLERİ

KIRŞEHİR’DE EVLİLİK GELENEKLERİ Ülkemiz konumu gereği bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.İşte bu sebepledir ki ;Anadolu kültür mirası yönüyle çok zengindir.Bu zenginlik hayatın her yerinde kendini hissettirir.Bu zenginliği köy köy,ilçe ilçe,il il ,bölge bölge değişen evlenme geleneklerine de yansımıştır.Kırşehir’de durum böyledir.Şehir merkezinde seven gençler ailelerine duyurma yoluyla süreç başlar.     Kırşehir yöremizde diğer illerden […]