KIRKLARELİ YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

KIRKLARELİ DÜĞÜN GELENEKLERİ

Kız isteme ve Söz Kesme
Anadolu’da çoğu yerde olduğu gibi Kırklareli ve çevresinde genelde evlilikler görücü usulu ile yapılır.Evlenmek isteyen erkek durumu ailesine hissettirir.Erkek annesi çevreden uygun gördüğü kızı oğluna gösterir.Erkekte onay verirse görücüye çıkılır.Kız tarafına durum eş dost konu komşu vasıtasıyla iletilir.olumlu karşılanması durumunda erkek tarafının ileri gelenleri kız tarafına görücüye gider.

BAYBURT YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

BAYBURT YÖRESİ EVLENME GELENEKLERİ

Kız İsteme ve Söz
Evlilik yaşına gelen oğullarını evlendirmeye karar veren ailede,erkek annesi akrabalarından birkaç kişiyi de yanına alarak evlenme çağında kızı olan evlere veya tavsiye edilen kız evlerine giderek kızlarına bakarlar. Baktıkları kızlarda güzellik, güzel ahlak, el becerisi ve benzeri meziyetler ararlar.

EDİRNE YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

EDİRNE YÖRESİ EVLENME ADETLERİ

KIZ İSTEME
Yaşı kemale ermiş ve evlenmek isteyen erkek önce ailesine konuyu açar.Erkek tarafının ileri gelenleri gelin adayının ailesini ziyaret ederler.Ziyaretten önce “Hayırlı bir iş için gelip bir kahvenizi içelim” diye haber yollar.

Kız tarafı da olayı kabul ettiğini “Buyursunlar gelsinler” diyerek bildirir. Bazen erkek tarafı piyasa olayı olmadan görücü olarak gelmek isterler. O zaman kızın piyasada sevdiği olup olmadığı araştırılır. Eğer kızın piyasada arkadaşı varsa görücüye gidilmez. Yine de sormadan, öğrenmeden sadece bakmak ve niyet açıklamak için gidilirse kız evi habersiz gelen yabancıların niyetini anlar. Eğer kızın sevgilisi varsa misafirlere görünmez yani görücüye çıkmaz. Bu kız tarafından verilen sessiz ama çok anlamlı bir mesajdır. Zaten sevgilisi olduğu halde görücüye çıkan kızı da sevgilisi “Bende gönlün olsa görücüye çıkmazdın” diye terk eder.

Erkek tarafından gelen habere olumlu cevap verilmesi ile kız isteme olayı başlamış olur. Önceleri kız isteme Pazartesi ya da Perşembe akşamları yapılırmış. Günümüzde de bu günlere uyulmaya çalışılmasının yanında uygun olduğu takdirde diğer günlerde de gidilmektedir.
Yine eskiden kız istemeye damat adayı gitmezken günümüzde damat adaylarının da kız isteme esnasında ailesiyle gitmeye başladığı görülmektedir.
Kızın anne ve babası gelen dünürleri kapıda karşılar. Hep birlikte misafir odasına oturulur, karşılıklı hal hatır sorulur. Daha sonra kız güzel giyinmiş olarak misafirlere “hoşgeldiniz”e gelir. Gelin damadı istiyorsa kendine gösterdiği özen ile dikkat çeker. Gelin adayı el öper, hal hatır sorar. (Kişilerin birbirlerine karşılıklı olarak nasılsınız? İyi misiniz? Siz nasılsınız? Demeleridir. Bu arada aileler birbirlerini tanıyorsa gelmeyen, uzakta olan, hasta olan kişileri ya da bilinen bazı olayları da sorarlar). Hal hatır soran gelin adayı odadan çıkar. Bu arada ev sahibi ile misafirler sohbete devam ederken gelin adayı hazırlamış olduğu kahveleri getirir. Kız damadı istiyorsa kahveleri şekerli, istemiyorsa şekersiz yapar. Kahvelerden alınacak ilk yudum dünürcüler için en heyecanlı andır. Ancak kahveler şekersiz bile olsa mesaj alınmasına rağmen bir şey belli etmeden kahveler içilir. Daha sonra damat evinden belirlenmiş olan bir büyük konuyu açar. “Allah’ın izni, peygamberin kavli ile kızınızı oğlumuza istiyoruz.” Denir. Kız tarafı da bunları dinledikten sonra hiç yorum yapmaz. “Kız evi, naz evi” olduğu için “Biz bi düşünelim” denir. Misafirler niyetlerini açıklayıp gerekli cevabı aldıktan sonra kalkarlar. Kız tarafı misafirleri yolcu ederken kız verilmeyecek bile olsa “Yine gelin” der.
Gidilecek gün haber verilip ikinci kez yine kız istemeye gidilir. Bu arada kız tarafı da eğer damat tarafını tanımıyorsa ailesini ve damadı soruşturur. Ahlakı, işi, geçimi, yeri, malı, mülkü, soyu – sopu nesi varsa öğrenmeye çalışılır.
Kız verilecekse kız tarafının şerefi açısından 3. kez gelindiğinde gerçekleşir. Zaten kız istenilen yere gitmeyecekse aracılar ile haber gönderilip kızın gönlü olmadığı söylenir.
İki kez kız istemeye giden erkek tarafına araştırmasını da yapmış olan kız tarafı kızı verecekse “gelin mendilinizi alın” diye kendileri haber yollar.

MENDİL ALMAK

Erkek tarafı mendil almaya giderken pasta ve çiçekle gider. Amaç artık tamamen belli olsa da gelenekler gereği tekrar kız istenir “Allah’ın izni, peygamber efendimizin kavli ile kızınızı oğlumuza istiyoruz, gençler de birbirlerini sevmişler gayri biz de üzerimize düşeni yapalım” derler.

Kız tarafı da “Hayırlısı neyse o olsun” der. Bu konuşmalardan sonra kız güzel bir tabla (tepsi) içinde üçgen katlanmış özenle yerleştirilmiş beyaz mendiller ile odaya girer. Dünürcülere ikram eder. Mendiller karşılığında dünürcüler de tablaya hediye olarak memnuniyetlerini belirtmek üzere para bırakırlar.
Yine bu geceye özgü geleneklerden biri olan kız tarafınca erkek evine gönderilmek üzere gümüş şekerlik içinde çikolata paketi hazırlanır. Bu paket tül, jelatin, kurdele gibi malzemelerle süslenir. Eskiden 1 metre boyunda 50 cm. eninde “gendema” işlenmiş, kenarları sim ile belirlenmiş, tül ve astar geçirilmiş şaseler (bohça) hazırlanırmış. (Gendema, iğne ve renkli ipliklerle sarma ve çin iğnesi tekniğine benzer bir tür nakış.) hazırlanan şasenin arasına da şekerlik ve beyaz mendiller konurmuş. Bu şase daha sonra bebek arabaları için kırlent (yastık) olarak değerlendirilirmiş. Hali vakti yerinde olanlar ve isteyenler de daha sonraları bebek arabasına örtü olabilecek kadar büyüklükte saten bohça da hazırlarmış. Günümüzde ise hazır nakışlı mendil ve örtülerle mendil geleneği sürdürülmektedir.
Ayrıca güzel bir sepet tül ve dantellerle süslenerek de hazırlanmaktadır.
Her durumda mendil hazırlığı erkek tarafına verilen değeri ve kızın zevkini ortaya koyması açısından çok önem taşır.
Mendili evine götüren erkek tarafı olayı yakınlarına duyurur. Daha sonra “Mendil karşılığı” denilen gelenek için kıza yüzük, küpe, bilezik v.s. gibi takılar ile giysi ya da çeşitli çeyiz eşyaları götürülür. Mendil karşılığı için kız evine gidildiği akşam “söz düzme” günü kararlaştırılır.

SÖZ DÜZME
Söz Düzme Belirlenen gün ve saatte kız ve erkek tarafından kişiler, gelin ve damat adayı “kasabada” buluşurlar. Gelin için gerekli olan takılar ve kızın istediği her şey satın alınır. Kız tarafı da aynı anda damadın istediği her şeyi satın alır.
Söz düzme günü genellikle alınan eşyalar; takılar, altın setler (yüzük, künye, gerdanlık, küpe) saat, iç çamaşırı, çanta, kemer, namazlık, elbiseler, kırmalar (havlu), kostüm (erkek takım elbisesi) v.s. olur.

MARDİN YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

MARDİN YÖRESİ EVLENME ADETLERİ

Tarih boyunca çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ülkemizin Güney Doğusunda yer alan Mardin Dünya’da konjonktürel olarak değişen düzene ayak uydurabilmiş ve günümüzde bünyesinde barındırdığı gelenekleriyle, gelişime duyarlı oluşuyla gelebilmiştir.

BİLECİK YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

BİLECİK YÖRESİ EVLENME ADETLERİ

Kız İsteme Ve Söz
Yöremizde görücü usulü ile gerçekleşen evlilikler zamanla değişerek genç kız ve erkeğin birbirin beğenip arkadaşlıkları sonucunda gerçekleşmeye başlamıştır. Erkeğin ailesi oğullarının evini geçindireceğine inandıkları an beğendiği birinin olup olmadığı sorarlar.

ESKİŞEHİR YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

ESKİŞEHİR YÖRESİ EVLENME ADETLERİ

Evlenme:Yörede daha önceleri evlenmek isteyen kız ve erkek bunu anne ve babasına söyleyemezdi ve evlilikler genellikle görücü usulü ile olurdu. Şimdi ise gençler kendi eşlerini kendileri seçmektedir. Görücü usulü bile olsa gençler birbirlerini tanıdıktan sonra evlenmeye karar vermektedir.

BALIKESİR YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

BALIKESİR YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

Modernleşen şehir hayatı günümüzde düğün adetlerinin şehirlerde tamamen değişmesine neredeyse kaybolmasına neden olmaktadır.Şehirlere nazaran köylerde adet ve gelenekler uygulanmaktadır.