ANADOLU’DA SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

DAMAT HAMAMI ADETİ

DAMAT HAMAMI GELENEĞİ

İnsan hayatının en önemli dönemeç noktalarından biridir Evlilik . Yeni bir hayata ilk adım ve hayatınızı sevdiğiniz ile paylaşma yemininiz. Bu yazıda sizlere bu sürecin binlerce yıllık geleneği olan Damat Hamamı hakkında bilgi vereceğiz.

KASTAMONU YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN GELENEKLERİ

 

KASTAMONU YÖRESİ SÖZ,NİŞAN,DÜĞÜN GELENEKLERİ

Evlenmenin gerçekleşebilmesi için Türkiye’nin bütün bölgelerinde olduğu gibi Kastamonu ilinde de birtakım hazırlık ve aşamaların birbiri arkasına yapılması ve izlenmesi gerekir. Kastamonu’da hemen hemen bütün evlilikler sırası ile “kız arama-kız görme”, “düğürlük”,“kız isteme-nazlanma”, “şerbet”, “nişan”, “kına”, “hak alma”, “gerdek”, “semet” gibi adlar taşıyan aşamaların tamamlanması ile gerçekleşmektedir.

Erkeklerin ve kızların evlenme yaşı 17-20 arasındadır. Önceleri çocukların buluğa erme yaşı olan 12-14 yaşlarında evlendikleri söylenmektedir. Geleneksel kesimde aileler iş gücüne ihtiyaç duydukları için oğullarını askere gitmeden evlendirmeyi tercih etmektedir. Yörede askere gitmeden evlenen gençler olduğu gibi bu işi askerliğini tamamladıktan sonra da yapan gençler mevcuttur. Evlenmelerde kızlarla oğlanlar arasındaki yaş farkı 2-3 olmaktadır.
Evlenmelerde sıra beklemede bir katılık yoktur. Ailelerin bazıları büyük dururken küçüğünü evlendirmez. Bazıları ise kısmet açılmış gitsin diyerek evlenmesine izin verir. Bu durumda büyük kızdan izin alınır.Önceleri kızın ve oğlanın fikri alınmaz, anne baba istedikleri kişilerle çocuklarını evlendirirlerdi. “Aile reisleri, yetkili ve etkin birer karar organlarıdır. Evlenmelerde duygusal bağ ve romantizm yerine çıkar ilişkileri, soy devamı, dirlik, uyum ve mevcut uyumun sürdürülmesi geçerlidir…” Günümüzde ise kızın ve oğlanın isteklerine önem verilir.
Aileler, evlenme çağına gelen oğullarına eğer oğlanın seçtiği bir kız yoksa, düğünlerde, çarşı-pazarda beğenilen kızları isterler. Kızda ve erkekte aranan özellikler geleneksel yapılı pek çok yöremizdekilerle benzerlikler göstermektedir. Evlenmelerde ailelerin durumu önemlidir. Kızın oturaklı, ev geçindirecek durumda olması, becerikli, güzel, çalışkan olması oğlanın da işinin olması, şehirde çalışıyor olması önemli ve aranan özelliklerdir.

MALATYA YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

MALATYA YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

ADIYAMAN YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

ADIYAMAN YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

AFYON YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 AFYON YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

AMASYA YÖRESİ SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

AMASYA YÖRESİ  SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

ANADOLU’DA SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

 

ANADOLU’DA SÖZ NİŞAN DÜĞÜN ADETLERİ

Türklerde düğün adetleri eski ve çeşitli geleneklerle yakın zamana kadar süregelmiştir. Anadolu’nun bir çok yöresinde toplumsal yaşamın en önemli olaylarından birisi olan düğün adetlerinde büyük benzerlikler görülür.Evlilikte ilk adım söz kesme ile başlar.

Erkek tarafından kız evine damadın anne—babası ve ailenin büyükleri gider. Kısa bir hatır sohbetinden sonra kahveler içilir, sonra erkek tarafından otorite sahibi biri sözü açarak münasip bir dille kızı istemeye geldiklerini bildirir. Klasik uygulamada “Allah’ın emri, Peygamber’in kavli” ile söz açılır.Bir müddet devam eden ‘Bakalım, düşünelim’ fasıllarının ardından söz kesilir, nişan yapılır ve düğün gününe gelinir.

Kız isteme, söz ve nişan. Düğünden www.dugundernek.org  önceki son adım olan nişan’ın sözlük anlamı işaret’tir. Dolayısıyla nişan töreni, nişanlanmak aslında iki gencin evlenip yeni bir yuva kuracağının en somut işaretidir. Nişan adetleri, gerek evlenecek çiftin, gerekse ailelerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar. Nişan süreci boyunca aileler daha sık görüşür, karşılıklı hediyeler alıp verilir, böylece iki ailenin kaynaşmasına olanak doğar. Nişan töreninizi ailelerden birinin evinde gerçekleştirebileceğiniz gibi; dışarıda bir mekan kiralayarak özel bir nişan organizasyonu da yapabilirsiniz.

Eğer çok sayıda davetliniz varsa ve zamanınız kısıtlıysa nişan organizasyonu yapan firmalarla görüşüp onlardan biriyle de anlaşabilirsiniz. İster evde olsun, ister lüks bir otelde, nişan töreninde genellikle yaşlı ve saygı duyulan bir aile büyüğü genç çiftin evlilik yolundaki bu adımlarının hayırlı olması dilekleriyle kısa bir konuşma yapar, kırmızı bir kurdele ile birbirlerine bağlanmış olan nişan yüzüklerini gelin ve damat adayının parmaklarına takar ve bir tepsi ile mekana getirilen bir makasla bu kurdeleyi ortadan ikiye keser. Böylece nişan merasimi layığıyla yerine getirilmiş olur. Törende verilecek olan hediyeler de vardır tabii. Genellikle nişanda gelin adayına damat ailesi tarafından takı, mücevher gibi hediyeler verilir. Gelinin ailesi ise damat adayına kaliteli bir saat hediye edebilir.

Evlenme ile ilgili yaygın geleneklerden biri de “kına gecesi”dir. Gerdek gecesinden önceki gece kız evinde yaygın olarak uygulanmakla beraber erkek evinde de kutlanmaktadır. Kına erkek evinden gelir, kız evinde, gelin kızın arkadaşları ve diğer davetli kadınlar bulunur. Kına gecesi akşamı, tüm komşu, akraba ve dostları kız evine çeşitli hediyeler götürürler. Geceye katılanlara kına hediye edilir. Davetlilerin gelin için getirdikleri bu eşyaları da kızın çeyizine koyarlar. Kızın eline ve saçlarına kına yakılır,avucuna da müstakbel kaynana altın koyar. Aynı gece damadın evinde toplanan erkekler türküler söyleyerek damadın ellerine kına yakarlar.

Kına yakılırken “kına duası” edilir ve ilahiler söylenir. Aynı zamanda kızın baba evinden ve annesinden ayrılacağı için duyulan üzüntüyü dile getiren acıklı türküler de söyletilir ve kız ağlatılır. Bu “ağlatma”nın kızın daha sonraki evlilik hayatında bir daha ağlamayacağı düşüncesi ile yapıldığına inanılır ve yakınları kızdan helallık alır. Bu eğlenceler arasında bir başka telaş daha vardır.

Düğünlerde www.dugundernek.org yemek pişirmek ve gelen davetlilere ikram etmek yüzyıllardır Anadolu’da yapılagelen bir gelenektir. Bu yemeklerin türü yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte etli pilav, bazı yörelerde de keşkek düğün yemeğinin, zerde ya da helva da tatlıların temelini oluşturur. Yemekleri yapan aşçı ya da çapan kazanın kapağını düğün sahibinden bahşiş almadan açmaz. Bahşiş verildikten sonra dualarla açılan kazanın kapağı açılır ve yemekler davetlilere ikram edilir.

Düğünlerde kimi yörelerde davul zurna ile, halay, bar, kimi yörelerde saz, kaval, kaşık çalınarak zeybek oynanır, kimi yörelerde de kemençe ve tulumla horon oynanır, şenliklerde türkü, şarkı, mani ve hoyratlar okunur. Düğün alayının önü kesilir ve çeşitli bahşişler alınır. Gelin güvey evine girerken başının üstünde bir Kur’an—ı Kerim tutar. Gelin eve ayak bastığı zaman kayınvalide geline nar veya yumurta verir, gelin de bunu duvara atar. Diğer bir gelenekte ise kayınvalide geline eve ilk girişinde tatlı dilli, güzel huylu olsun diye bal ikram eder.

Diğer bir bölgemizde ise, gelinin ev hanımı olması ve uğurlu bir hayat sürmesi düşüncesi ile hatırga, “ocak demir” atarlar.

www.dugundernek.org